NEN 6060

NEN 6060 is de opvolger van Beheersbaarheid van Brand, versie 2007, dat tot op de dag van vandaag leidend is bij het ontwerpen en beoordelen van industriŽle gebouwen en alle andere gebouwen en/of objecten met grote brandcompartimenten.

Knelpunten opgelost

Hoewel NEN 6060 deels gelijkluidend is, is deze op belangrijke punten aangepast om de in de praktijk gesignaleerde knelpunten op te lossen. Het ligt daarom in de bedoeling de norm aan te wijzen als invulling van een prestatievoorschrift voor grote compartimenten.

Schrijf u nu in

Om bij te dragen aan de brandveiligheid van grote brandcompartimenten bieden wij u de mogelijkheid om uw kennis van de NEN 6060 aan te scherpen door deze cursus te volgen.