NEN 6079

NEN 6079 beschrijft een bepalingsmethode voor de brandveiligheid van grote compartimenten, maar wel op volledig probabilistische grondslag. Deze methode maakt het mogelijk om maatregelen en voorzieningen die kansen be´nvloeden op ontsteking, doorgroei van een brand of het falen van een brandwand, mee te wegen in het uiteindelijke risico.

Geen doel op zich

Doordat NEN 6079 zich strikt beperkt tot de factoren die de bouwregelgeving voorschrijft, levert dit alleen al voor de bouw interessante vooruitzichten omdat het beperken van de omvang van een compartiment geen doel op zich meer is. Om bij te dragen aan de brandveiligheid van grote brandcompartimenten bieden wij u de mogelijkheid om uw kennis van de NEN 6079 aan te scherpen. Tijdens de dagcursus NEN 6079 nemen wij u mee in de werkwijze van de norm.