Nieuws

 • 24 november 2017

  Lesdata 2018 voor grote brandcompartimenten online

  De nieuwe lesdata 2018 voor de open inschrijvingen van de cursus NEN 6060 en NEN 6079 voor grote brandcompartimenten staan online. Of u een toetser of een adviseur bent, het kennen en begrijpen van de eisen en de achtergronden is belangrijk voor een juiste toepassing van beide normen lees verder
 • 20 juli 2016

  Nieuwe mogelijkheden voor grote brandcompartimenten

  Elk nieuw te bouwen gebouw moet zijn onderverdeeld in brandcompartimenten van ten hoogste 1.000 M2. Deze eis stelt het bouwbesluit met het oog op het voorkomen van ongevallen door een te snelle uitbreiding van brand. Beperking van de omvang die een brand uiteindelijk kan bereiken is geen zelfstandige doelstelling, hoogstens een afgeleide. lees verder
 • 15 april 2016

  NEN 6079 is juist een fijne norm

  Hartelijk werd hij begin dit jaar niet ontvangen: de NEN 6079. Met deze nieuwe norm wordt de brandveiligheid van zeer grote brandcompartimenten beoordeeld. Maar vanuit verschil-lende hoeken klinkt kritiek. Ellard Roersma en Herman Isendam hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de NEN 6079 en snappen de negatieve reacties. ‘Maar het is wel koud-watervrees.’ lees verder
 • 17 februari 2016

  NEN 6079 gepubliceerd

  NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten die groter zijn dan de maximale toegelaten omvang volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze nieuwe norm is van belang voor de industrie, utiliteitsbouw en winkelbouw. lees verder
 • 24 juni 2015

  Updatecursus NEN 6060

  DGMR en adviesgroep SAVE van Antea Group organiseren gezamenlijk diverse activiteiten op het gebied van grote brandcompartimenten, waaronder het aanbieden van cursussen. lees verder
 • 23 juni 2015

  Norm brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceert

  Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit. NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ is een directe en integrale vertaling van beide documenten. lees verder
 • 19 februari 2015

  Norm brandveiligheid

  De brandveiligheid van grote brandcompartimenten is al onderwerp van veel discussie sinds het eerste Bouwbesluit in 1992 van kracht werd, maar zeker sinds de publicatie in 1995 van de eerste versie van ‘beheersbaarheid van brand’. lees verder
 • 16 februari 2015

  Verbinding maken

  Door onze kennis te bundelen zijn we in staat om NEN 6060 en NEN 6079 aan te scherpen en praktische knelpunten op te lossen. lees verder