Beheersbaarheid van brand: NEN 6060 en NEN 6079

De afgelopen jaren hebben Adviesgroep SAVE (Antea Group) en DGMR samengewerkt aan de ontwikkeling van twee normen die grote impact hebben op het brandveilig ontwerpen van gebouwen met grote brandcompartimenten.

NEN 6060: brandveiligheid van grote brandcompartimenten

NEN 6060, de update van Beheersbaarheid van Brand 2007, is in juni 2015 definitief gepubliceerd.
Wij bieden u de mogelijkheid uw kennis over de nieuwe norm aan te scherpen door een update-cursus NEN 6060 te volgen. Door deskundige docenten wordt u op de hoogte gebracht over de wijzigingen ten opzichte van Beheersbaarheid van Brand 2007.

NEN 6079: brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering

NEN 6079 beschrijft een bepalingsmethode voor de brandveiligheid van grote compartimenten, maar wel op volledig probabilistische grondslag. De norm is in februari 2016 definitief gepubliceerd. Tijdens de dagcursus
NEN 6079 nemen wij u mee in de werkwijze van de norm.